Thông báo về việc làm Khóa luận tốt nghiệp và thi Lý thuyết tổng hợp cho hệ đại học chính quy ngành Dược năm học 2018-2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo về việc làm Khóa luận tốt nghiệp và thi Lý thuyết tổng hợp cho hệ đại học chính quy ngành Dược năm học 2018-2019.
Ngày tháng: 22/08/2018 4:55 CH
Lượt xem: 809
Cỡ chữ

- Thông báo về việc làm Khóa luận tốt nghiệp và thi Lý thuyết tổng hợp cho hệ đại học chính quy ngành Dược năm học 2018-2019: Chi tiết xem tệp đính kèm thông báo làm khóa luận tốt nghiệp ngành dược.pdf
- Đề cương học phần thực tập nghề nghiệp. Chi tiết xem tệp đính kèm.
 đề cương học phần thực tập.pdf
- Đề cương học phần lý thuyết tổng hợp. Chi tiết xem tệp đính kèm. đề cương học phần lý thuyết tổng hợp.pdf
- Kế hoạch thực tập nghề nghiệp dành cho đối tượng D5K1. Chi tiết xem tệp đính kèm: kế hoạch chi tiết thuc tập.pdf
- Một số yêu cầu khi thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Chi tiết xem tệp đính kèm: thông báo một số yêu cầu làm khóa luận.pdf