Tin tức

Thông báo về việc đăng ký tên đề tài hướng dẫn luận văn Cao học

Thông báo về việc đăng ký tên đề tài hướng dẫn luận văn Cao học (Thời gian nhận tên đề tài muộn nhất là 30/8/2016)

Xem thêm
Thông báo về việc xác minh sinh viên, học viên khi dự thi hết môn

Kể từ ngày 20/10/2016, tất cả các sinh viên, học viên phải xuất trình thẻ sinh viên - học viên (chứng minh nhân dân hoặc xác nhận của phòng Quản lý sinh viên) khi vào phòng thi.

Xem thêm